Rewolucja w kadrach: szkolenie
20 listopada 2018

Rewolucja w kadrach: szkolenie

Celem szkolenia jest skompletowanie teczki akt osobowych według nowych zasad oraz praktyczny komentarz do wzorów dokumentów. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2019 r. oraz zostaną im przedstawione zasady prowadzenia elektronicznej teczki pracownika.

Termin szkolenia:
4 grudnia 2018r. (wtorek) 9.00-13.00

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 
ul. 1 Maja 13/3 
63-800 Gostyń

Koszt szkolenia: 300 zł / osoba

Rezerwacja miejsca: http://bit.ly/kadryszkolenie lub telefonicznie: 537 007 087

1. Po zarezerwowaniu miejsca prosimy o przelew opłaty za szkolenie na numer konta:

30 1020 3121 0000 6802 0023 1506 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
ul. 1 Maja 13/3
63-800 Gostyń

Tytułem: IMIĘ I NAZWISKO SZKOLENIE KADRY

2. Dowód wpłaty prosimy wysłać na adres: kontakt@gospodarka.gostyn.pl

Cały program szkolenia otrzymają Państwo tutaj.

Trenerem podczas szkolenia jest pani

EWA BIELECKA - ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy

Serdecznie zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona!