Szkolenia

Szkolenia

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zajmuje się:

 • organizowaniem i prowadzeniem szkoleń otwartych za które nie są pobierane  żadne opłaty. Kierowane są one zarówno dla przedsiębiorców podnoszących przygotowanie merytoryczne do prowadzenia firmy w zakresie planowania, zarządzenia, marketingu, eksportu, jakości, prawa i innych, jak i osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej,
 • przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń zamkniętych na zamówienie klientów ośrodka. Za tego typu szkolenia pobierane są dodatkowe opłaty,
 • organizowaniem i prowadzeniem szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe np. kursy językowe, komputerowe,
 • prowadzeniem konferencji, szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Urzędu Pracy.

W 2006 roku Stowarzyszenie uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki temu ma możliwość ubiegania się o zlecenia na szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanych ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone są przez zespół trenerski, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny zajęć. Trenerzy mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu skutecznych szkoleń i są przygotowani by spełniać wysokie wymagania uczestników oraz przekazywać wiedzę i umiejętności w sposób pasjonujący i przejrzysty. Dbamy o to, aby Klienci otrzymywali usługi na najwyższym poziomie - dlatego też trenerzy są specjalnie dobierani tak, aby ich wiedza oraz umiejętności spełniały Państwa oczekiwania. 
Każdą firmę i każdego z naszych Klientów traktujemy indywidualnie, bo tylko takie podejście sprawia, że szkolenia, które realizujemy są naprawdę dobre.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej oferty szkoleniowej!

Tematyka niektórych z dotychczas organizowanych szkoleń:

 • Jak znaleźć kooperanta przy udziale władz samorządowych
 • Wypracowanie koncepcji partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami
 • Przygotowanie biznesplanu
 • Finansowanie działalności MSP z funduszy  UE 2007-2013
 • Negocjacje handlowe
 • Budowanie wizerunku firmy - jako bazowego narzędzia kontaktu z klientami
 • HR- Rekrutacja i selekcja kadr
 • ABC prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jakość obsługi klienta
 • Budowanie wizerunku firmy - jako bazowego narzędzia kontaktu z klientami
 • Biznesplan
 • Wprowadzenie do działalności gospodarczej 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP
 • Biznesplan dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z funduszy strukturalnych UE 
 • Stres oraz wypalenie zawodowe 
 • Zakładanie i prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Księgowość małych podmiotów gospodarczych 
 • Akademia Biznesu Internetowego Serwisu Allegro pl.
 • Zarządzanie projektami
 • Wejście na rynek pracy
 • Tworzenie projektów
 • Przepływy pieniężne