Pasek nawigacyjny

Strona główna USŁUGI

Usługi

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego świadczy standaryzowane usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze.
 
Usługi Stowarzyszenia kierowane są zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób bezrobotnych planujących założyć własną firmę.

W zakresie usług szkoleniowych stowarzyszenie organizuje i prowadzi szkolenia otwarte, za które nie są pobierane żadne opłaty, szkolenia  zamknięte na zamówienie klientów oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dzięki czemu może ubiegać się o zlecenia na szkolenia skierowane dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz finansowanych ze środków publicznych takich jak np. Fundusz Pracy, PEFRON, Fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Usługi doradcze polegają przede wszystkim na pomocy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zakładania oraz sprawnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Specjalistyczne doradztwo obejmuje między innymi takie dziedziny jak: marketing, finanse, planowanie, zarządzanie i innowacje. Naszym celem jest trafne doradzanie obecnym oraz przyszłym przedsiębiorcom w zakresie rozwoju firmy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, możliwości dofinansowania planowanych inwestycji, rozwoju struktury przedsiębiorstwa oraz sprawnego zarządzania kadrą. 

Prowadzony w stowarzyszeniu punkt obsługi pożyczkowej ma na celu ułatwienie dotarcia do środków finansowych tym osobom, które mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego. Pożyczki oferowane w ramach punktu mogą być przeznaczone na rozpoczęcie działalności, jej rozwój m.in. przedsięwzięcia inwestycyjne, remonty i modernizacje oraz działalność bieżącą (zakup materiałów itp.).

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności świadczy również bezpłatne usługi informacyjne z zakresu możliwości uzyskania dofinansowania ze środków  Funduszy Unii Europejskiej. Informacje, jakie można uzyskać dotyczą w szczególności czterech Programów pomocowych:
- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO),
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG),
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z usług oferowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego !!!