Pasek nawigacyjny

Strona główna DZIAŁAMY RAZEM

Działamy razem

 

 

Projekt „Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”
jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie.

Sieć
Celem projektu jest budowa trwałej i opartej na standardach działania i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego sieci organizacji pozarządowych „Działamy Razem” tworzonej przez organizacje z obszaru województwa wielkopolskiego.W założeniu projektu jego działania mają doprowadzić do wzmocnienia współpracy między trzema sektorami - NGO, administracją publiczną i biznesem - po to, żeby członkowie lokalnych społeczności więcej i częściej decydowali o swoich sprawach, poznawali się wzajemnie, czerpali od siebie wiedzę i doświadczenia. Zakładamy, że stworzenie sieci zestandaryzuje te działania i wszystkie trzy sektory, korzystając ze wspólnie stworzonych standardów będą się wzajemnie lepiej rozumieć. Wpłynie to na poziom profesjonalizacji partycypacji i rozwoju lokalnego. W trakcie działań projektowych opracowany i wdrożony zostanie model działań zwiększających udział organizacji w sieci "Działamy Razem" i wzmacniających rolę sieci w kształtowaniu polityk publicznych województwa wielkopolskiego.
 
Standaryzacja
Kolejnym zadaniem będzie opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardów działania NGO uczestniczących w projekcie. W ramach działania wykorzystane zostaną również standardy dotychczas wypracowane w działaniach lidera - w ramach projektów takich jak "Profesjonalne NGO w Wielkopolsce" i "Quality of NGO" - zostaną one rozpowszechnione i wdrożone wśród nowych uczestników sieci Działamy Razem. W tym celu zorganizowane zostaną szkolenia, podczas których członkowie organizacji będą mieli okazję podyskutować, przeanalizować i wprowadzić w życie wypracowane standardy.

Partnerstwa lokalne
W ramach niniejszego zadania Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego powoła zespół roboczy składający się z 8 partnerów lokalnych. Grupa robocza będzie pracować nad 4 długoletnimi programami rozwoju i współpracy dla partnerstw  opartych na sieci DR. Mówiąc o partnerstwie lokalnym mamy tu na myśli współpracę partnerów, w tym przypadku organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie realizujących określone działania i wdrażających inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Kolejnym zaplanowanym działaniem są konsultacje społeczne powstałych programów. W tym celu przygotowane zostaną ankiety oraz kwestionariusze, odbędą się także spotkania lokalne z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami administracji, które przeprowadzone zostaną w 18 powiatach z terenu województwa wielkopolskiego. W celu utrzymania partnerstw lokalnych oraz zwiększenia wiedzy na temat ich tworzenia planuje się przeprowadzenie szkoleń dla 18 liderów lokalnych – potencjalnych założycieli partnerstw lokalnych. Ostatnim elementem będzie zorganizowanie 4 seminariów, które poświęcone będą prezentacji idei partnerstwa lokalnego. Na te spotkania zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszonych w sieci Działamy Razem oraz innych biorących udział w projekcie.

Fundraising
Jednym z przedsięwzięć projektu będzie też wzmocnienie stabilności sieci Działamy Razem i należących do niej organizacji przez wypracowanie i wdrożenie skutecznego systemu finansowania działań sieci. Jej członków chcemy wyposażyć w wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do pozyskiwania środków, aby samodzielnie i niezależnie mogły realizować postawione sobie cele. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się ze stworzonym przez ekspertów profilem fundraisera. To okazja, aby sprawdzić jaki potencjał kryją w sobie osoby zajmujące się w organizacji pozyskiwaniem środków i w jaki sposób mogą ten potencjał rozwijać. Uczestnicy projektu zapoznają się z standardami fundraisingu i będą mogli określić, jakie działania doskonalące mogą zostać podjęte w organizacji w celu zwiększenia skuteczności pozyskiwania środków. W ramach tego działania zorganizowane zostaną szkolenia kształtujące umiejętność pozyskiwania środków ze zróżnicowanych źródeł, prowadzonych przez ekspertów praktyków w tej dziedzinie. Przedstawiciele organizacji należących do sieci będą mieli też możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez doświadczonego fundraisera.
 
Biuro projektu:
ul.Bukowska 26/1
60-811Poznań
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
fax: 061 852 41 46